Posted by admin | Wrzesień - 20 - 2016 | Komentowanie nie jest możliwe

Pewne jednostki nadal bazują w leczeniu na rozstrzygnięciach naturalnych, np. stosując zioła, lecząc dotykiem czy ciepłem. Wybitnie interesujące są praktyki lecznicze wykorzystywane w innych krajach. Dla przykładu medycyna tybetańska jest praktykowana od wieków w Tybecie i terenach sąsiadujących z tym krajem. To stara oraz schematyczna forma medycyny, która stosuje nastawienie diagnostyczne: analizę pulsu, śliny, zachowania, ogólnej kondycji. W szerokim zakresie są stosowane lekarstwa na bazie naturalnych składników roślinnych i mineralnych. Bazą farmakologii jest ziołolecznictwo oraz zielarstwo, a dzisiaj też leczenie ostrogi piętowej Warszawa. Sztuka lekarska ta stosuje również praktyczną wiedzę pochodzącą z kultywowania tantr buddyjskich, czyli uprawiania jogi. Medycyna chińska z zapałem użytkuje akupunkturę i akupresurę. Kładzie się napór na przywrócenie zgodnego funkcjonowania organizmu oraz wzmocnienie odporności na choroby. Celem każdej terapii jest kurowanie całego organizmu, nie pojedynczej dolegliwości. Niektórzy zaliczają tą medycynę do niekonwencjonalnych.
źródło: http://www.listmotywacyjny.biz.pl, korczakfestiwal.pl, www.meskakuchnia.pl.

Comments are closed.