Posted by admin | Lipiec - 8 - 2017 | Komentowanie nie jest możliwe

Odmienną sferą nauki jest teologia, ma ona swoje kategorie w literaturze. Do doniosłej literatury teologicznej należy w głównej mierze Pismo Święte. Jest to podstawa literatury teologicznej. W dodatku do tego księgozbioru zaliczane są wszystkie modlitewniki, śpiewniki, książki dotyczące katechetki. Wszystkie egzemplarze wspomagające w odprawianiu nabożeństwa: brewiarz, homilie, kazanie, rozważanie liturgiczne. Książki naukowe, mówiące o stworzeniu świata czy istnieniu Chrystusa. Książki też są wybitnie ważne – zobacz domenę link. Ważnym wariantem dzieł teologicznych są encykliki. Są to dzieła wydawane prze Papieża, w pierwszej chwili w języku łacińskim, objaśniane na poszczególne języki. W encyklikach zawierają się przemyślenia, prośby i spostrzeżenia najwyższej władzy kościoła. Ciekawą formą ksiąg literackich są autobiografie czy też biografie. Autobiografia jest to samoistne opisanie przez autora, losów swojego własnego życia. Natomiast biografia jest to opisanie czyichś losów oraz perypetii życiowych. Autobiografie są entuzjastycznie czytane. Każdy człowiek jest inny i nie będzie w tej dyscyplinie dwóch pokrewnych do siebie książek. Pozwalają zapoznać nieraz pospolity i prosty styl życia, ludzi sławnych i znanych. Pozwalają nam czasem, odzyskać poczucie prywatnej wartości, dają możliwość zrozumienia, że nie należy czynić rzeczy nadzwyczajnych by być szczęśliwym oraz bogatym duchowo. Często dogodne są również biografie dawnych władców, dyktatorów i ludzi zasłużonych dla kraju lub nauki. Każdy z nas może stworzyć swoją własną autobiografię.

Comments are closed.